Jak pandemia wpłynęła na import towarów z Chin?

2 min read

Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowny wzrost importu towarów z Chin. Wzrosła zarówno ich liczba, jak i wystąpiła zmiana w popycie. Przesunął się on w kierunku produktów oraz sprzętów niezbędnych podczas pandemii, oraz pracy i nauki zdalnej.

Historyczny wynik importu i eksportu Chin w czasie pandemii

Podczas pierwszego roku pandemii Chiny stały się jedynym krajem, który odnotował wzrost eksportu. Rekordowe wzrosty spowodowane zostały wymuszonym przez COVID-19 przesunięciem w globalnym popycie. Gospodarka globalna odnotowała największy spadek obrotów handlowych od czasu kryzysu z 2009 roku. Aż 80% państw w 2020 roku miało niższy eksport względem lat ubiegłych.

Najgorszy wynik osiągnęły państwa najmocniej dotknięte pandemią oraz będące eksporterami paliw. Choć wzrost wartości chińskiego eksportu sam w sobie nie były spektakularny, to w porównaniu z gwałtownym spadkiem obserwowanym wśród innych państw stanowi dużą dysproporcję. Tym samym Chiny umocniły swoją pozycję największego światowego eksportera. Ze względu na zmiany popytu wywołane pandemią, zwiększyło się zainteresowania środkami ochrony osobistej, sprzętu medycznego, elektroniki niezbędnej do pracy i nauki zdalnej oraz produktami budowlanymi i wyposażeniem wnętrz.

Ze względu na stosunkowo szybkie wyciszenie pandemii na terenie Chin również wpłynęło na możliwości eksportowe, lepsze niż wśród krajów zachodnich. Najwięcej towarów związanych z ochroną zdrowia oraz elektroniką eksportowanych było do państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Zmniejszył się natomiast import do Chin.

Poczytaj:  Jakie produkty możemy zamówić w drukarni?

Import z Chin – prognozy na rok 2022

Również w 2021 roku gospodarka Chin odnotowuje wzrost, lecz mniejszy niż w poprzednich kwartałach. Prognozowany jest spadek tempa wzrostu zarówno na drugie półrocze 2021 roku, jak i na rok 2022. Niepewna sytuacja sektora handlu spowodowana jest nagłym wzrostem związanym z pandemią. Nadwyżka handlowa wpływająca na import z Chin nadal występuje. Umacnia się również sektor eksportu wyrobów mechanicznych i elektronicznych.

Tendencja wzrostowa trwa nieprzerwanie od połowy 2020 roku. Ze względu na trwające utrudnienia wywołane pandemią wśród państw zachodnich, eksperci zalecają ostrożność i mniejszy optymizm. Handel i produkcja w zależności od sektora mogą być utrudnione lub niedofinansowane. Import z Chin pośrednik może być ograniczony w zależności od branży. Rząd chiński wprowadza środki mające ustabilizować gospodarkę i handel zagraniczny.